Teckning

 Här finns några av mina verk, flera kommer...

 

 

    2007, Present.                                  2008, Beställning.

 

  Tecknad -00 i gymnasiet.                   Tecknad -00 i gymnasiet.